g f
g

| КАДАСТЪР | ПРОЕКТИРАНЕ | ГЕОДЕЗИЯ | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ |"ФОКС ГЕО" ООД се занимава с геодезически услуги свързани със заснемане, кадастър, проектиране, както и консултантски услуги в тези области. Създадена е през 2014 г. Разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, които работят с най-ново поколение техника и софтуер. Фирмата предлага коректност и бързина при обслужването на своите клиенти. Занимава се с извършване на геодезически заснемания, изработване на проекти за промяна на КККР, проекти свързани с инвестиционното проектиране, всякакви видове трасировъчни дейности и GPS измервания. Притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра. Като администратор на лични данни фирмата е вписана в регистъра на Комисията за защита на личните данни.