Отговорно Геопространствено Решение

Фокс Гео осигурява висококачествен, продуктивен работен процес и обмен на данни, за да постигнете ефективност, производителност и безопасност в организации от всякакви размери.

Доверие

Градим доверие у вас като анализираме проблемите ви и намираме ефективно решение.

Опит

Предоставяме качествени геопространствени услуги вече пет години.

Професионализъм

Нашият професионален имидж се гради на компетентност, надеждност, честност и почтенност.

Какви услуги извършваме

Покриваме всякакви геодезически услуги, устройствени планове, комбинирани скици, както и услуги по кадастър за индивидуални и корпоративни предприятия.

Кадастър

Във Fox Geo извършваме всички дейности, предвидени от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за осъществяване от правоспособни лица по този закон.

Геодезически услуги

Извършваме бързо и коректно геодезически измервания и трасиране на имоти, благодарение на екип от специалисти с богат опит, модерна техника и специализиран софтуер.

Устройствени планове

Наличните данни и екипът от висококвалифицирани специалисти, ни дава възможност бързо, точно и коректно да изработваме проекти за подробният устройствен план.

Комбинирани скици

Разнообразната ни база данни и дългогодишния опит с планове и карти ни позволяват да ви предложим изработване на различни видове комбинирани скици.

Други услуги

Предлагаме коректност и бързина при обслужването на нашите клиенти.

Занимаваме се с извършване на геодезически заснемания, изработване на проекти за промяна на КККР, проекти свързани с инвестиционното проектиране, всякакви видове трасировъчни дейности, GPS измервания и други.

За Нас

Фокс Гео се занимава с геодезически услуги свързани със заснемане, кадастър, проектиране, както и консултантски услуги в тези области.

Основната ни цел е да предоставяме качествени услуги в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, географските информационни системи.

Свържете се с нас

Можете да се свържете с нас или да ни посетите на място, използвайки посочените по-долу детайли за контакт. Ако желаете да посетите наш офис ви препоръчваме предварително да се обадите и да уговорите среща със съответния агент-консултант.

София 1000, ул. Чаталджа №45, ет. 5, ап. 21

Пишете ни

Имате въпрос или трябва да си уговорите среща? Пишете ни!